BMS Servis Politikaları.

Türkiye’de iş makinası sektörüne yön veren bir firma olarak, müşterilerimize değer katmak için sürekli daha iyisini ararız. Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamak için, misyon ve vizyonumuz doğrultusunda benimsediğimiz politikalarımız ile her zaman daha iyi hizmet ilkesi ile hareket ederiz.

Bu bağlamda, Kalite, Müşteri Memnuniyeti, Bilgi Güvenliği, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği politikalarımız ile hem müşterilerimizin, hem çalışanlarımızın hem de çevremiziin haklarını ve beklentilerini karşılamaya özen gösteriyoruz.

 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayan ve beklentilerinin ötesine geçen ürün ve hizmetler sunmak, dolayısıyla müşteri memnuniyetini daima en üst seviyede tutmak,
 • Çalışanlarımızı, çözüm ortaklarımızı ve tedarikçilerimizi teşvik ederek ve destekleyerek çalışma kalitelerini yükseltmeye çalışmak, dolayısı ile toplum kalitesinin de yükselmesine katkıda bulunmak,
 • En iyinin iyisi olmak için; Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliği maksimum seviyeye çıkartmak,
 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirmek, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimler gerçekleştirmek,
 • Tüm iş süreçlerimizde, en değerli varlığımız olan çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğine birincil öncelik vermek; Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yasal yükümlülüklerimizi yerine getirerek sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak,
 • Kaynakların etkin ve verimli şekilde kullanılması sayesinde yaratılacak ek değer ile müşterilerimize uzun vadeli kazanımlar sağlamak,
 • İnsana ve çevreye saygılı olmak; doğal çevremizi korumak ve doğal kaynakların verimli kullanılması ve atıkların azaltılması için gerekli önlemleri almak, topluma katkı sağlayacak projeler geliştirmek,
 • Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin mensubu olmaktan gurur duyacakları bir kurumsal yapı yaratmaktır.
 • BMS, müşterilerinin istek, talep ve görüşlerini kolayca iletebildiği, bunların objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alındığı, yasal şartlara ve şirket politikalarına aykırı olmayacak şekilde değerlendirildiği, gerekli iyileştirmelerin ve kontrollerin sürekli yapıldığı, müşteri ile olan ilişkilerinde şeffaflığı esas almış, müşteri odaklı bir yaklaşımı takip etmektedir.
 • BMS Bilgi Güvenliği politikası aşağıdaki ilkelere dayanır:
 • Şirket itibarının korunması
 • Gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik yönünden varlıkların korunması
 • İş süreçlerine ilişkin risklerin yönetilmesi ve bilgi güvenliği ihlalleri ve olaylarına karşı ilgili kontrollerin devreye alınması
 • Şirketin sürekli çalışmasını sağlamak için sürekli geliştirmenin sağlanması
 • İç ve dış tarafların bilgi güvenliği farkındalığının sağlanması, tarafların sorumlulukları hakkında bilgilendirilmesi ve eğitimler aracılığıyla farkındalığın artırılması için teknik yetenek ve yeterliliğin sağlanması
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesi ve devam ettirilmesi konusunda yönetim desteğinin sağlanması
 • BMS olarak bizler, çevreyi faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda uyguladığımız politikamız;
 • Çevre ile ilgili tüm mevzuat ve yasal düzenlemelere ve diğer gerekliliklere uymak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, çevresel kirlenmeyi önlemek ve kontrol altında tutmak için sürekli iyileştirmeler yapmak,
 • Doğal kaynakların korunması için hammadde ve enerji kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak,
 • Tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini tespit ederek, oluşan atıkların mümkün olduğunca geri kazanımını, geri kazanımının mümkün olmadığı durumlarda, minimize edilmesini ve bu atıkların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak,
 • Çevre bilincini ve kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak.
 • BMS’ de daha güvenli, sağlıklı ve verimli çalışma ortamı yaratılması için uyguladığımız politikamız;
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile yükümlülüklere uymak, iş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli iyileştirmek,
 • İş sağlığı ve güvenliğiyle ile ilgili riskleri azaltarak yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyecek şekilde sağlıklı ve güvenli iş ortamları sağlamak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği risklerini en aza indirecek önlemleri almak, çalışma ortamlarını güvenli hale getirmek ve çalışanlarımızın sağlıklarını korumak,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin ve bilincinin tüm çalışanlarımızda ve faaliyet alanlarında yerleşmesini, gelişmesini, sürekliliğini sağlamak amacı ile gerekli eğitim organizasyonları düzenlemek,
 • İş sağlığı ve güvenliği kültürünü oluşturmak ve yaygınlaştırmak.
 • BMS Farkı.

  Tecrübemiz ve hizmet kalitemizle, müşteri memnuniyetine önem veriyoruz.
  Müşteri Memnuniyeti

  Ekibimiz tarafından istekleriniz özenle incelenir, tam memnuniyet ilkesiyle size sunulur.

  Hızlı Teknik Destek

  BMS'nin satış sonrası destek hizmetleri ile yaşanan sorunlar hızla çözüme kavuşturulur.

  Yüksek Kalite Oranı

  Sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerde kaliteden ödün vermiyoruz.

  Katma Değerli Çözümler

  Sektörün ihtiyacı olan ürünleri en son teknolojiyle ve güvenle sağlıyoruz.